Regulaminy

 

Lp. Nazwa regulaminu Rozszerzenie
1. Ujednolicony tekst regulaminu określającego zasady akumulacji i wydatkowania środków z funduszy remontowych. .PDF
Aneks .PDF
2. Ujednolicony tekst regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
Załącznik nr 1 .PDF
Aneks .PDF
3. Ujednolicony tekst regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w TSM. .PDF
4. Regulamin gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i gospodarowania funduszami w TSM .PDF
5. Ujednolicony tekst regulaminu podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z naprawą i konserwacją lokali oraz z tytułu rozliczania Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale .PDF
Aneks .PDF
6. Regulamin porządku domowego obowiązującego w budynkach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
7. Ujednolicony tekst regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali oraz zmiany tytułów praw do lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. .PDF
Aneks .PDF
8. Regulamin Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
Aneks .PDF
9.  Regulamin określający zasady udzielania zamówień przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową .PDF
10.  Regulamin wynajmu lokali o innym przeznaczeniu, dzierżawy terenu w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
11.  Regulamin Komitetów Mieszkańców Nieruchomości .PDF
12.  Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-BOK wraz z załącznikami .PDF
Załącznik 1 .PDF
13. Regulamin określający zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenach nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
Załącznik 1 .PDF
Załącznik 2 .PDF
Załącznik 3 .PDF
Aneks .PDF
14. Regulamin określający zakres działania Zarządu, tryb jego pracy oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu .PDF
15. Regulamin określający zasady Windykacji .PDF