Dodatek mieszkaniowy

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o aktualnych kryteriach uprawniających do otrzymania DODATKU MIESZKANIOWEGO przyznawanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Zarząd TSM zachęca do podejmowania starań o uzyskanie dodatku mieszkaniowego, który przysługuje osobom, u których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
– w gospodarstwach jednoosobowych: 1750,00 zł brutto
– w gospodarstwach wieloosobowych: 1250,00 zł brutto

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać:

dla 1 osoby – 45,50 m2 dla 6 osób – 91,00 m2
dla 2 osób – 52,00 m2 dla 7 osób – 97,50 m2
dla 3 osób – 58,50 m2 dla 8 osób – 104,00 m2
dla 4 osób – 71,50 m2 dla 9 osób – 110,50 m2
dla 5 osób – 84,50 m2 dla 10 osób – 117,00 m2

 

U W A G A:
Osoby posiadające uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny odpowiednio doliczyć ją do wyżej podanych wielkości.

Zaległości czynszowe nie są przeszkodą do złożenia wniosku o dodatek.

W przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego lokator zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych wpłat w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością opłat stałych, a przyznanym zasiłkiem. W przeciwnym wypadku przyznany dodatek zostanie zawieszony.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość ratalnej spłaty powstałej zaległości po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Finansowo – Księgowym TSM Tarnów, ul. Sowińskiego 14 pok. 21.

Formularze wniosku o dodatek mieszkaniowy celem ich wypełnienia można otrzymać w:

oddziałach MOPS w Tarnowie:
– ul. Goldhammera 3 tel. 14 688 25 22
– ul. Graniczna 8 A tel. 14 688 20 60
– Al. M. B. Fatimskiej 9 tel. 14 688 20 22
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie:
– ul. Jana Pawła II 4 tel. 14 652 54 89
oraz w Administracjach Osiedlowych TSM:
– ADM Nr I os. 25-lecia PRL 1a tel. 14 621 42 27
– ADM Nr II ul. Parkowa 25 tel. 14 621 53 51
– ADM Nr III ul. Gumniska 11 tel. 14 621 67 20
– ADM Nr IV ul. Westerplatte 3/71 tel. 14 623 12 36

Druki do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie