Działalność kulturalna

Działalność społeczno-wychowawcza Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność społeczno-wychowawczą niemalże od początku swojego istnienia.

„Kiedy powstawały wielkie blokowiska, ktoś słusznie przewidział, że mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, nie można pozostawić samym sobie.”

Działalność społeczno-wychowawcza prowadzona jest przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową w dwóch placówkach:

– w Klubie Środowiskowym M-2 przy ul. Parkowej 25,

– w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Westerplatte 8a.

w wyżej wymienionych placówkach prowadzone są różnorodne zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 20, w okresie ferii zimowych i wakacji w godzinach od 8 do 16.

Celem naszej działalności są różne formy pracy na rzecz mieszkańców Spółdzielni.

Dbamy o to, aby na bieżąco organizować czas wolny mieszkańcom w taki sposób, żeby zabawa była źródłem radości, sprzyjała rozwojowi dzieci i młodzieży, dawała odpoczynek od nauki i pracy, przyczyniała się do rozładowania napięć i emocji, integrowała. Szczególną uwagę poświęcamy wszelkim formom działalności zmierzającym do wychowania i kształtowania postaw społecznych, takich jak: kultura osobista, godność, tolerancja oraz szacunek do ludzi.

Promujemy zdrowy styl życia poprzez organizowanie stosownych zajęć sprzyjających zdrowiu popularyzujących sport i aktywność fizyczną wśród dzieci i osób dorosłych.

Szerzymy i upowszechniamy rozwój kultury i sztuki poprzez organizowanie zajęć plastycznych na wysokim poziomie, amatorską działalność teatralną poprzez wystawianie sztuk i przedstawień. Dbamy o ochronę środowiska i staramy się tą troską zarazić innych.

Dużo uwagi i troski poświęcamy najmłodszym mieszkańcom naszych osiedli. To dla Nich czynimy wszelkie starania, aby czas wolny od nauki mogli spędzić na półkoloniach i zimowiskach, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a przede wszystkim, w dużej mierze, pomagają rodzicom pracującym zorganizować ich pociechom czas wolny od nauki.

Nie mniejszym powodzeniem cieszą się zajęcia ogólne na świetlicy, konkursy, gry i zabawy, które wywołują uśmiech i sprawiają radość naszym milusińskim.

Stawiamy również na rozwój w zakresie indywidualnym, poprzez stwarzanie możliwości nauki języków obcych. Kursy prowadzone są dla różnych grup wiekowych, oraz o różnym stopniu zaawansowania. Jak wiadomo, znajomość języków pozwala zaistnieć we współczesnym świecie i ułatwia życie.

Nie zapominamy również o dorosłych oraz seniorach. Dla Nich aranżujemy spotkania integracyjne, połączone z grą w brydża i szachy. w spotkaniach uczestniczą głównie emeryci, renciści, często osoby samotne.

w związku z tym, że rodzą się nowe potrzeby społeczne w dziedzinie kultury, sztuki i sportu, poszukujemy nowych pomysłów, form zajęć i metod działania, które pozwolą na pełniejsze zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców w oparciu o istniejące bazę, kadrę i możliwości finansowe.