„Jesteśmy jedną z największych, aktywnie działających
Spółdzielni mieszkaniowych w Tarnowie

Organizowane przetargi

Sprawdź jakie przetargi na zakup, najem lub remont lokali są aktualnie realizowane w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. >>>

Nasze realizacje

Galeria zrealizowanych inwestycji w poprzednich latach. Termomodernizacje, malowanie elewacji, drogi pożarowe, place zabaw, ciągi jezdne itp. >>>

Przyszłe cele

Nowa organizacja pracy Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zamierzenia w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na lata następne. >>>

Aktualności

Uchwała  91/18.

[ 09.06.2018 ]

Uchwała  91/18 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 05.06.2018 r. Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 133 pkt. 8 i 9 oraz § 131 pkt. 9 i 10  Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2018 roku części Walnego Zgromadzenia i stwierdza, że:   Lp. Nazwa uchwały […]

Zmiany RODO

[ 24.05.2018 ]

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1), które zacznie obowiązywać […]

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2018r.

[ 26.04.2018 ]

ZAWIADOMIENIE Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni § 111 i  112 zwołuje: pierwszą część Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2018 r. na godzinę 16:30. drugą część Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 r. na godzinę 16:30. trzecią część Walnego Zgromadzenia w dniu 23 maja 2018 r. na godzinę 16:30. czwartą część […]