Apel do mieszkańców TSM w sprawie czadu

[ 24.09.2015 ]

W związku z trwającym okresem zimowym wzrosło zagrożenie zdrowia i życia spowodowane niewłaściwą eksploatacją mieszkań. Charakterystycznym dla okresu zimowego jest wzrost liczby przypadków zatrucia tlenkiem węgla, popularnie nazywanym czadem, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Chcąc uniknąć tego typu zagrożeń, Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się do mieszkańców z apelem o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z bezpiecznym użytkowaniem mieszkań.

Zwracamy się o:

  1. Dokonywanie okresowego (1 raz w roku) przeglądu piecyków gazowych
  2. Zamontowanie czujnika czadu w pomieszczeniu z piecykiem gazowym.
  3. Nie zasłanianie kratek nawiewnych w drzwiach do łazienki.
  4. Nie zasłanianie kratek wentylacyjnych na przewodach kominowych. Kratki wentylacyjne należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i higienicznym poprzez systematyczne usuwanie zanieczyszczeń.
  5. Nie stosowanie wentylatorów wyciągowych w otworach wentylacyjnych.
  6. Wietrzenie mieszkań.
  7. Korzystanie z funkcji rozszczelnienia okien.
  8. Zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania przepływowych gazowych podgrzewaczy wody tzw. junkersów.

przez osoby posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne.

PAMIĘTAJ:

Tylko właściwa eksploatacja mieszkania uchroni Ciebie i Twoich bliskich od następstw związanych z zatruciem tlenkiem węgla, który jest gazem bezbarwnym
i bezzapachowym.

Brak prawidłowej wentylacji oraz dobrego ciągu przewodów spalinowych może być także przyczyną złego samopoczucia się mieszkańców (bóle głowy, alergie) oraz wystąpienia zawilgoceń, pleśni i zagrzybień ścian i sufitów mieszkania.

Warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej oraz prawidłowego funkcjonowania przewodów spalinowych odprowadzających spaliny ze spalania gazu w przepływowych gazowych podgrzewaczach wody tzw. junkersach, termach gazowych, kuchenkach gazowych jest dopowietrzanie mieszkania.

W mieszkaniach, w których dokonano wymiany okien i drzwi zewnętrznych
o dużej szczelności uniemożliwiającej ciągły dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej oraz do spalania gazu w urządzeniach gazowych należy zwiększyć intensywność i częstotliwość naturalnego wietrzenia pomieszczeń, albo dodatkowo zamontować w elementach nowych okien nawiewniki zapewniające stały dopływ powietrza.

Przypominamy o wykonaniu zaleceń wydanych mieszkańcom przez służby techniczne spółdzielni podczas kontroli urządzeń gazowych i przewodów kominowych
w mieszkaniach
.

ZARZĄD TSM

 

‹ powrót