Komunikat zarządu TSM

[ 24.09.2015 ]

W związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 139 poz. 993 z późn. zm.) – Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie informuje, że użytkownik lokalu zobowiązany jest do poinformowania Spółdzielni o zmianie stanu ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym.

Przedmiotowe zmiany dotyczą następujących sytuacji: zameldowania, wymeldowania, zgonu, urodzenia, zamieszkiwania bez zameldowania.

Pisemne oświadczenie należy złożyć w Administracji Osiedlowej Budynku lub w biurze Spółdzielni przy ul. Sowińskiego 14 w Tarnowie (pok. 1-2) możliwie niezwłocznie po zaistniałej zmianie.

Spółdzielnia informuje, że nowe naliczenie opłat będzie skutkować od miesiąca następnego po dokonaniu zgłoszenia.

Zarząd TSM 

‹ powrót