Informacja z Walnego Zgromadzenia 2015

[ 01.10.2015 ]

Uchwała nr 58/15 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 26 maja 2015 r.

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 140 pkt 8 Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2015 roku części Walnego Zgromadzenia i stwierdza, że:

Lp. Nazwa uchwały przyjęta/nie przyjęta
1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2014 r. przyjęta
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r. przyjęta
3. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2014 r. przyjęta
4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. przyjęta
5. Zatwierdzenie realizacji zaleceń polustracyjnych. przyjęta
6. Udzielenie absolutorium Panu Bałut Aleksander. udzielono absolutorium
7. Udzielenie absolutorium Panu Sękowski Tadeusz. udzielono absolutorium
8. Udzielenie absolutorium Pani Kogut Janina. udzielono absolutorium
9. Udzielenie absolutorium Panu Sipiora Zbigniew. udzielono absolutorium
10. Udzielenie absolutorium Panu Pacześniowski Ludwik. udzielono absolutorium
11. Udzielenie absolutorium Panu Kępowicz Kazimierz. udzielono absolutorium
12. Udzielenie absolutorium Pani Starzyk Katarzyna. udzielono absolutorium
13. Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. przyjęta
14. Zatwierdzenie zmiany Statutu TSM. przyjęta
15. Udzielenie upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni. przyjęta
16. Zatwierdzenie zbycia lokalu przy ul. Krasińskiego 29. przyjęta
17. Zatwierdzenie zbycia lokalu przy ul. Wita Stwosza 1. przyjęta
18. Zatwierdzenie zbycia lokalu przy ul. Marynarki Wojennej 14. przyjęta
19. Zatwierdzenie zbycia miejsc postojowych nr 9 i 27 w garażach przy ul. Rydza Śmigłego. przyjęta
20. Zatwierdzenie zbycia działki zabudowanej kioskiem UNO przy ul. Westerplatte. przyjęta
21. Zatwierdzenie likwidacji działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej TSM. nie przyjęta
22. Zatwierdzenie wyboru członków Rady Nadzorczej TSM. Wybrano 15 członków Rady Nadzorczej i 3 zastępców członków Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

1.Bednarz Zenon
2.Dudzik Dariusz –    Sekretarz Rady Nadzorczej
3.Gawron Tadeusz
4.Kisilewicz Jakub
5.Klisiewicz Grażyna
6.Krawczyk Jerzy
7.Krogulski Franciszek
8.Lewiński Roman
9.Mierzejewska Krystyna –    Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
10.Niedojadło Jan
11.Rzepecki Tadeusz
12.Siadek Stanisław –    Przewodniczący Rady Nadzorczej
13.Smoła Tadeusz
14.Wrześniowski Andrzej
15.Żmuda Iwona

Zastępcy członków Rady Nadzorczej:

1.Draczka – Węgrzyn Małgorzata
2.Myszka Stanisław
3.Chochorowski Józef

 

Treść uchwały nr 58/15  do pobrania w pliku .PDF

‹ powrót