Rozpoczęcie sezonu grzewczego

[ 01.10.2015 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o rozpoczynającym się sezonie grzewczym. W związku z powyższym prosimy o ustawienie zaworów termostatycznych w pozycji maksymalnego otwarcia na czas „rozruchu” ogrzewania, oraz zakończenie ewentualnych prac przy instalacji centralnego ogrzewania.

Wszelkie usterki w instalacji c. o. należy zgłaszać do całodobowego Pogotowia Awaryjnego Spółdzielni:
Zakład Usług Technicznych s. c.
ul. Do Prochowni 51, 33-100 Tarnów.
tel. 14-624-11-00 lub 14-627-07-00.

‹ powrót