Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM

[ 11.05.2016 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie pracujących pod adresami:

  • Głowackiego 6 kl. 1– 11 przystankowy
  • Głowackiego 10-14 kl. 2 – 11 przystankowy,
  • Kościuszki 17 kl. 2 – 11 przystankowy.
  • Jasna 2 kl. 1 – 11 przystankowy,
  • Spadzista 8 kl. 2 – 11 przystankowy,
  • Westerplatte 15 kl. 5 – 8 przystankowy,
  • Westerplatte 17 kl. 1 – 11 przystankowy

 

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Osoby upoważnione do udzielania informacji: Jarosław Zegar,
tel. 14-656-77-17, jaroslaw.zegar@tsmtarnow.pl, (w godz. 9:00 – 15:00), lub osobiście  ul. Sowińskiego 14, pokój 9.

Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem Przetarg na wymianę dźwigów osobowych w 2016 należy składać w sekretariacie TSM w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14,
w terminie do dnia 20.05.2016 r. do godz. 15:00

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyny

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)

‹ powrót