Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wodomierzy mieszkaniowych na radiowe i montażu wodomierzy mieszkaniowych radiowych w budynkach w zasobach TSM

[ 24.05.2016 ]

OGŁOSZENIA PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wodomierzy mieszkaniowych na radiowe i montażu wodomierzy mieszkaniowych radiowych w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Marek Gajda                          – tel. 14-656-77-22, (w godz. 900 – 1500)

Krystyna Dzwierzyńska        – tel. 14-656-77-28, (w godz. 900 – 1500).

 

 

Termin składania ofert do dnia 03.06.2016 r. do godz. 1200

 

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – wzór oferty (.DOCX)(.PDF)
Załącznik nr 1 c.d. – obliczenia ceny ofertowej (.DOCX)(.PDF)
Załącznik nr 2 – wzór umowy (.DOCX)(.PDF)

WYNIKI PRZETARGU – (.PDF)

‹ powrót