Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych do realizacji zadań remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM

[ 13.07.2016 ]

OGŁOSZENIA PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych do realizacji zadań remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Marek Gajda                          – tel. 14-656-77-22, (w godz. 900 – 1500)

Jarosław Zegar                       – tel. 14-656-77-17, (w godz. 900 – 1500)

Krzysztof Zalasiński             – tel. 14-656-77-17, (w godz. 900 – 1500)

 

Termin składania ofert do dnia 22.07.2016 r. do godz. 1200

 

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.DOCX)
Załącznik nr 3 – Specyfikacja zaworów (.DOCX)

Wyniki przetargu (.DOCX)

‹ powrót