Przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 służących do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewania

[ 17.08.2016 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ofertowy na  sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 służących do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

 

  • 4 szt. kotłów gazowych i szafy sterowniczej regulatora c.o. i c.c.w do kotłów wraz z osprzętem.

 

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewaniawodociagowe4 szt. kotłów gazowych KZ4-G o mocy 76kW, w tym 3 szt. stalowych i 1 szt. żeliwnego oraz szafy sterowniczej regulatora c.o. i c.c.w. do kotłów wraz z osprzętem.

 

  1. Przedmiot sprzedaży:

 

  1. GAZOWY KOCIOŁ ŻELIWNY KZ4-G Fabryka Kotłów i Radiatorów Fakora 1 szt.

– rok produkcji 1992

– gaz ziemny GZ-50

– ciśnienie dopuszczalne 0,4 MPa

– temperatura dopuszczalna 95OC

– moc kotła 76 Kw,

– wymiary zewnętrzne wraz z ociepleniem i obudową metalową:

– wysokość 101 cm,

– szerokość 66 cm,

– głębokość 61 cm,

Uwagi:

Kocioł żeliwny skręcany jest nieszczelny, w miejscu połączenia członów lub uszkodzony jest człon żeliwny.

 

  1. GAZOWY KOCIOŁ STALOWY – 3 szt.

– rok produkcji 2011

– gaz ziemny GZ-50

– ciśnienie dopuszczalne 0,4 MPa

– temperatura dopuszczalna 95OC

– moc kotła 76 Kw,

– wymiary zewnętrzne wraz z ociepleniem i obudową metalową:

– wysokość 101 cm,

– szerokość 66 cm,

– głębokość 61 cm,

– wymiary zewnętrzne płaszcza – wkładu stalowego bez ociepleniem i obudowy metalowej:

– wysokość 92 cm,

– szerokość 51 cm,

– głębokość 48 cm,

– liczba rur (płomieniówek) 94 szt.

Uwagi:

Wkład kotła: stalowy, spawany, dopasowany do instalacji odbiorczej budynku wielorodzinnego – po demontażu GAZOWEGO KOTŁA ŻELIWNEGO KZ4-G Fabryka Kotłów i Radiatorów Fakora.

 

  1. SZAFA STEROWNICZA Z REGULATOREM C.O. I C.C.W. DO KÓTŁÓW GAZOWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM.

     – typ regulatora: wieloobwodowy regulator uniwersalny Typu MMC 2601 firmy Satchwell

– rok produkcji 1992

 

  1. OOSPRZĘT KOTŁOWNI:

– pompy uzupełniające,

– pompy obiegowe,

– zawory trójdrożne z napędem elektrycznym,

– czujniki temperatury i ciśnienia,

– zawór bezpieczeństwa typu SYR 2115 DN 2”,

– stałe zbiorniki ciśnieniowe (zasobniki ciepłej wody) o pojemności 1,5m3 – 3 szt. (z uwagi na gabaryty demontaż wymaga pocięcia na mniejsze elementy),

– naczynia wzbiorcze typu „reflex” o pojemności 0,3 m3 – 2 szt.

 

  1. Informacje o sposobie i terminie złożenia oferty.

 

Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem „Zakup urządzeń kotłowni gazowej Narutowicza 34” należy składać w sekretariacie TSM w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14,
w terminie do dnia 26.08.2016 r.

Dopuszcza się składanie oferty kupna na wybrany przedmiot sprzedaży.

 

  1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany sprzęt.

 

Sprzęt przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin.

Osoby upoważnione do udzielania informacji: Jarosław Zegar, tel. 14-656-77-17, jaroslaw.zegar@tsmtarnow.pl,  (w godz. 9:00 – 15:00), lub osobiście ul. Sowińskiego 14,
pokój 9.

 

  1. Zapłata ceny i wydanie zakupionego sprzętu.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym odpowiednio:

– kocioł żeliwny (uszkodzony) do odbioru po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

– kotły stalowe spawane 3 szt. do odbioru po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia,

– szafy sterowniczej regulatora c.o. i c.c.w. do kotłów wraz z osprzętem do odbioru po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, wyłączeniu z eksploatacji i odłączeniu od instalacji kotłowni
w terminie po 15 września 2016r.

 

 

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyny.

‹ powrót