Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż 66 szt. elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym – w mieszkaniach, wraz z indywidualnym rozliczaniem kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Narutowicza 7 w Tarnowie

[ 14.09.2016 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż 66 szt. elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym – w mieszkaniach, wraz z indywidualnym rozliczaniem kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Narutowicza 7 w Tarnowie.

Zakres i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl .

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Jarosław Zegar                       – tel. 14-656-77-17, (w godz. 900 – 1500)

 

Termin składania ofert do dnia 23.09.2016 r. do godz. 1200

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.DOCX)

‹ powrót