Przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 służących do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

[ 09.11.2016 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ofertowy na  sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 służących do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

 Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewania kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 w Tarnowie.

  1. Przedmiot sprzedaży:

A. SZAFA STEROWNICZA Z REGULATOREM C.O. I C.C.W. DO KÓTŁÓW GAZOWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM.

– typ regulatora: wieloobwodowy regulator uniwersalny Typu MMC 2601 firmy Satchwell
– rok produkcji 1992

1

2

B. OSPRZĘT KOTŁOWNI:

– naczynia wzbiorcze przeponowe typu „reflex” o pojemności 0,3 m3 – 2 szt.

3

4

– stałe zbiorniki ciśnieniowe (zasobniki wody ciepłej) o pojemności 1,5m3 – 3 szt. (z uwagi na gabaryty demontaż wymaga pocięcia na mniejsze elementy),

5

– pompa obiegowa CCW „Vilo” – do sprawdzenia.

6

– pompa obiegowa CO „Vilo”

7

– pompa cyrkulacyjna CCW LFP LESZNO

8

9

– pompa „Grundfos” UPS 32-80B

10

11

12

– pompa uzupełniająca „Grundfos” – 2 szt.,

13

14

– wymienniki ciepła – 3 szt.

15

16

– zawór trójdrogowy z Φ  32 z siłownikiem,

17

– zawór trójdrogowy z Φ  50 z siłownikiem,

18

– inny osprzęt z demontażu i do demontażu,

   22

19

20

21 

  1. Informacje o sposobie i terminie złożenia oferty.

Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem „Zakup urządzeń kotłowni gazowej Narutowicza 34” należy składać w sekretariacie TSM w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14,
w terminie do dnia 25.11.2016 r.

Dopuszcza się składanie oferty kupna na wybrany przedmiot sprzedaży.

  1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany sprzęt.

Sprzęt przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin.
Osoby upoważnione do udzielania informacji: Jarosław Zegar, tel. 14-656-77-17, jaroslaw.zegar@tsmtarnow.pl,  (w godz. 9:00 – 15:00), lub osobiście ul. Sowińskiego 14, pokój 9.

  1. Zapłata ceny i wydanie zakupionego sprzętu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyny.

‹ powrót