Przetarg nieograniczony na obsługę finansową inwestycji – budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na zasadach lokatorskich w zasobach Spółdzielni w Tarnowie.

[ 21.11.2017 ]

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na finansowanie inwestycji  –  budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na zasadach lokatorskich w zasobach Spółdzielni w  Tarnowie

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie partnera finansującego zadanie polegające na budowie 2 budynków wielorodzinnych w systemie lokatorskim w Tarnowie.

Ofertę kierujemy do banków i innych instytucji finansowych, które udzielą naszej Spółdzielni kredytu hipotecznego na okres 30 lat i zabezpieczą go wyłącznie na finansowanych obiektach.

Planujemy budowę ok. 220 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 10 000,00 m2.

Przewidywana wartość inwestycji ok. 30 000 000,00 zł, wkład własny 10% wartości inwestycji.

Wartość wnioskowanego kredytu hipotecznego wynosi około 27 000 000,00 zł

Oferta powinna zawierać informację o całkowitych kosztach udzielenia kredytu , wysokości oprocentowania oraz prowizjach: przygotowawczej, za gotowość, od wcześniejszej spłaty.

 

Oferty w zaklejonych kopertach, należy składać w sekretariacie  TSM, ul. Sowińskiego 14, do dnia 30.11.2017 r. godz. 1500

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.

 

Tarnów, dnia 21.11.2017 r.

 

‹ powrót