Informacja dot. identyfikatorów

[ 01.02.2018 ]

Szanowni Mieszkańcy!

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z wprowadzoną do regulaminu określającego zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenach nieruchomości w zasobach TSM zmianą, od lutego 2018 roku identyfikatory wydawane będą na czas nieokreślony.

W związku z tym zawiadamiamy, że termin ważności wydanych wcześniej identyfikatorów zostaje wydłużony i będą one uprawniały do parkowania na terenie nieruchomości do końca kwietnia 2018 r.

Po tym terminie konieczne będzie posiadanie nowego identyfikatora.
O terminie rozpoczęcia wydawania nowych identyfikatorów Spółdzielnia poinformuje osobnym zawiadomieniem.

Jednocześnie zwracamy się z ponowną prośbą o rozsądne i prawidłowe ustawianie samochodów na wyznaczonych parkingach.

Przypominamy również, że zabronione jest parkowanie na oznakowanych drogach pożarowych, a szczególnie na wjazdach na te drogi, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich lokatorów.

‹ powrót