Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM.

[ 18.05.2018 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie pracujących pod adresami:

 ul. Mościckiego 46A kl.1 – 11 przystankowy

 ul. Bitwy pod Monte Cassino 1 kl. 4 – 11 przystankowy,

 ul. Garbarska 15A kl.1 – 11 przystankowy.

 ul. Westerplatte 14 kl.2 – 11 przystankowy,

 ul. Westerplatte 15 kl.3 – 11 przystankowy,

 ul. Spadzista 6 kl. 2 – 11 przystankowy,

 ul. Spadzista 7 kl. 2 – 11 przystankowy

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Osoby upoważnione do udzielania informacji: Jarosław Zegar, tel. 14-656- 77-17, jaroslaw.zegar@tsmtarnow.pl,  (w godz. 9:00 – 15:00), lub osobiście ul. Sowińskiego 14, pokój 9.

Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem „Przetarg na wymianę dźwigów osobowych w 2018r.” należy składać w sekretariacie TSM w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, w terminie do dnia 01.06.2018 r. do godz. 15:00

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyny

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.DOC)(.PDF)

‹ powrót