Zmiany RODO

[ 24.05.2018 ]

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1), które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018r. informujemy, że do najbliższej korespondencji zostanie dołączona informacja, dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową. W zakładce Akty prawne, zostaje umieszczona szczegółowa informacja na temat zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych TSM Ewą Olszewską, pod adresem e-mail: iod@tsmtarnow.pl

‹ powrót