Uchwała  91/18.

[ 09.06.2018 ]

Uchwała  91/18 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 05.06.2018 r.

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 133 pkt. 8 i 9 oraz § 131 pkt. 9 i 10  Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2018 roku części Walnego Zgromadzenia
i stwierdza, że:

 

Lp. Nazwa uchwały przyjęta/nie przyjęta
1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 r. przyjęta
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. przyjęta
3. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2017 r. przyjęta
4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. przyjęta
5. Zatwierdzenie wniosków polustracyjnych przyjęta
6. Udzielenie absolutorium Panu Sipiora Zbigniew udzielono absolutorium
7. Udzielenie absolutorium Panu Kępowicz Kazimierz udzielono absolutorium
8. Udzielenie absolutorium Pani Starzyk Katarzyna udzielenie absolutorium
9. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęta
10. Udzielenie upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni. przyjęta

 

 

Skład Rady Nadzorczej:                                                     

 1. Białas Urszula – Adm. IV
 2. Dudzik Dariusz – Adm. I
 3. Gawron Tadeusz – Adm. II
 4. Gieroń Władysław – Adm. IV
 5. Grochowalska Zofia – Adm. II
 6. Kisilewicz Jakub – Adm. I
 7. Klisiewicz Grażyna – Adm. II
 8. Krawczyk Jerzy – Adm. I
 9. Lewiński Roman – Adm. II
 10. Lizak Bogumił – Adm. IV
 11. Rzepecki Tadeusz – Adm. IV
 12. Serwin Andrzej – Adm. III
 13. Siembab Kopacz Agnieszka – Adm. I
 14. Smoła Tadeusz – Adm. III
 15. Wrześniowski Andrzej – Adm. III

Zastępcy członków Rady Nadzorczej:

 1. Trzeciak Maria
 2. Flis Teresa
 3. Zgłobica Jerzy

 

 

 

Uchwała w formacie .PDF.

‹ powrót