Przetarg nieograniczony na dostarczenie, montaż, oznaczenie oraz wypełnianie trutką na gryzonie karmników deratyzacyjnych przy ścianach zewnętrznych budynków mieszkalnych, pomieszczeniach piwnicznych oraz altanach śmietnikowych w zasobach TSM.

[ 11.06.2018 ]

OGŁOSZENIA PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na dostarczenie, montaż, oznaczenie oraz wypełnianie trutką na gryzonie karmników deratyzacyjnych przy ścianach zewnętrznych budynków mieszkalnych, pomieszczeniach  piwnicznych oraz altanach śmietnikowych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Marek Gajda – tel. 14-656-77-22,  (w godz. 900 – 1500)

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018 r. do godz. 1000

 

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Tarnów, dn. 08.06.2018 r.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)

Wyniki (.PDF)

 

‹ powrót