Przetarg ofertowy na sprzedaż komina spalinowego o średnicy 160 mmm i wysokości ok. 16 mb oraz komina wentylacyjnego o średnicy 100 mm i wysokości ok. 17 mb ze stali chromoniklowej ocieplonych wełna mineralną.

[ 02.09.2018 ]

OGŁOSZENIA PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. komina spalinowego o średnicy 160 mm i wysokości ok. 16 mb. ze stali chromoniklowej ocieplonego wełną mineralną o grubości 50 mm z płaszczem zewnętrznym ze stali chromoniklowej, składającego się z 16 elementów o długości
    1 mb, łączonych ze sobą przy pomocy specjalnego zapięcia,
  2. komina wentylacyjnego o średnicy 100 mm i wysokości ok. 17 mb. ze stali chromoniklowej ocieplonego wełną mineralną o grubości 50 mm z płaszczem ze stali chromoniklowej, składającego się z 17 elementów o długości 1 mb, łączonych ze sobą przy pomocy specjalnego zapięcia.

zdemontowanych w elementach z elewacji budynku. Stan elementów ocenia się jako bardzo dobry. Kominy są w stanie jak nowe.

Rok produkcji i montażu kominów: 2010 r.

W/w kominy można oglądać na terenie nieruchomości Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie przy ul. Do Prochowni 51 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Osoby upoważnione do udzielania informacji (w godz. 900 – 1500):

  • Jarosław Zegar, tel. 14-656–77-17,
  • Krzysztof Zalasiński, 14-656–77-17
  • Marek Gajda, tel. 14-656-77-22.

 

Oferty z podaniem ceny należy składać w biurze TSM przy ul. Sowińskiego 14.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

‹ powrót