Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ok. 4100 szt. wodomierzy wody ciepłej i 54 szt. wodomierzy zimnej wody zwykłych zlokalizowanych w skrzynkach na klatkach schodowych na wodomierze z nakładką radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM

[ 18.03.2019 ]

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ok. 4100 szt. wodomierzy wody ciepłej
i 54 szt. wodomierzy zimnej wody zwykłych zlokalizowanych w skrzynkach na klatkach schodowych na wodomierze z nakładką radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

Osoby upoważnione do udzielania informacji (w godz. 900 – 1500):

Piotr Sokołowski                     – tel. 14 656-77-28   e-mail: piotr.sokolowski@tsmtarnow.pl

Marek Gajda                            – tel. 14 656-77-22   e-mail: marek.gajda@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 28.03.2019 r. do godz. 1500

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

 

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.DOCX)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.DOCX)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – ciąg dalszy(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.DOCX)

WYNIKI PRZETARGU – Załącznik (.PDF)

Tarnów, dn. 15.03.2019 r.

‹ powrót