Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej nieruchomości lokalu mieszkalnego.

[ 15.05.2019 ]

TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej nieruchomości lokalu mieszkalnego pod adresem:

Tarnów, Os. Legionów H. D. 9/35 (3 pokoje, kuchnia, II piętro,
powierzchnia użytkowa 59,86 m2) w cenie wywoławczej 2516,00 zł/m2

 Wymienione mieszkanie przeznaczone jest do remontu we własnym zakresie.

Mieszkanie można oglądać w dniach 15.05.2019r. – 3.06.2019r. po uprzednim skontaktowaniu się z administracją budynków Tarnów ul. Westerplatte 3/71 (tel. 14/6230320).

 Wadium w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr: 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w terminie do dnia 3.06.2019r.

Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Oferty w zaklejonych kopertach z umieszczonym na niej adresem mieszkania, którego dotyczy przetarg, należy składać w sekretariacie TSM, ul. Sowińskiego 14 do dnia 3.06.2019r.

Przetarg odbędzie się w dniu 4.06.2019r. o godz. 13-tej w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14.

Obecność obowiązkowa.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

‹ powrót