Przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

[ 26.08.2019 ]

 TARNOWSKA  SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

Ogłasza przetarg nieograniczony  na wynajem   lokali  użytkowych zlokalizowanych  w Tarnowie w budynkach pod adresami:

 1. Do Prochowni 51:
  – pomieszczenia magazynowe o powierzchni użytkowej 29,33 m2
  –  pomieszczenie wolnostojące /stróżówka/ o pow. użytkowej 18,91 m2
 2. Sowińskiego 19:
  – lokale biurowe o powierzchni użytkowej od 15 – do 60 m2
 3. Asnyka 8 o powierzchni użytkowej 67,50 m2
 4. Parkowa 25 o powierzchni użytkowej  143,85 m2
 5. Pułaskiego 42 o powierzchni użytkowej  132,00 m2
 6. Gumniska 11 o powierzchni użytkowej 677,81 m2

 

Szczegółowe informacje  o stanie technicznym lokalu można uzyskać:

–  odnośnie lokalu w budynku: ul. Do Prochowni 51,
w Administracji Osiedla Rej. I, os. Niepodległości 1 A  tel. 14/ 621-42-27

–  odnośnie lokalu w budynku: Sowińskiego 19,  Asnyka 8, Parkowa 25, Pułaskiego 42
w  Administracji Osiedla Rej. II, ul. Parkowa 25  tel. 14/ 621-53-51

– odnośnie lokali w budynku ul. Gumniska 11
w Administracji Osiedla Rej. III, ul. Gumniska 11  tel. 14/ 621-67-20

 

Lokale   można   oglądać     po  uprzednim skontaktowaniu   się  z  Działem Technicznym TSM  przy ul. Sowińskiego 14 pok. 7, tel. 14/656-77-18.

Oferty   w  zaklejonych kopertach,   należy   składać   w    sekretariacie  TSM, ul. Sowińskiego 14, do dnia  06.09.2019 r. godz. 1500

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.

‹ powrót