Przetarg nieograniczony na bieżącą pielęgnację terenów zielonych oraz zimowe utrzymania ciągów pieszych i jezdnych w całości zasobów Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie

[ 03.10.2019 ]

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na bieżącą pielęgnację terenów zielonych oraz zimowe utrzymania ciągów pieszych i jezdnych w całości zasobów Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

 

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Krzysztof Piotrowski – tel. 14 656-77-21 e-mail: krzysztof.piotrowski@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 24.10.2019 r. do godz. 1500

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1.1 – Mapy terenów objętych zamówieniem(.PDF)
Załącznik nr 1.2 – Mapy terenów objętych zamówieniem(.PDF)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 4 – Procedura – Prace szczególnie niebezpieczne (.PDF)

Wyniki przetargu (.PDF)

‹ powrót