Przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych w Tarnowie.

[ 10.10.2019 ]

TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych w Tarnowie w budynkach pod adresami:

  1. Do prochowni 51:
   – pomieszczenia magazynowe o powierzchni użytkowej 29,33 m2.
   – pomieszczenie wolnostojące /stróżówka/ o pow. użytkowej 18,91 m2.
  2. Sowińskiego 19 – lokale biurowe o powierzchni użytkowej od 15 – do 60 m2.
  3. Asnyka 8 o powierzchni użytkowej 67,50 m2.
  4. Parkowa 25 o powierzchni użytkowej 143,85 m2.
  5. Powstańców Warszawy 3 o powierzchni użytkowej 54,00 m2.
  6. Pułaskiego 42 o powierzchni użytkowej 132,00 m2.
  7. Narutowicza 15 o powierzchni użytkowej 320,60 m2.
  8. Gumniska 11 o powierzchni użytkowej 677,81 m2.

Szczegółowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać:

– odnośnie lokalu w budynku: ul. Do Prochowni 51,
w Administracji Osiedla Rej. I, os. Niepodległości 1 A tel. 14/ 621-42-27

– odnośnie lokalu w budynku: ul. Sowińskiego 19, Asnyka 8, Parkowa 25, Pułaskiego 42, Powstańców Warszawy 3,
w Administracji Osiedla Rej. II przy ul. Parkowa 25,  tel. 14/ 621-53-51

– odnośnie lokali w budynku: ul. Gumniska 11, Narutowicza 15,
w Administracji Osiedla Rej. III przy ul. Gumniska 11 tel. 14/ 621-67-20

Lokale można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Technicznym TSM przy ul. Sowińskiego 14 pok. 7, tel. 14/656-77-18

Oferty w zaklejonych kopertach, należy składać w sekretariacie TSM, ul. Sowińskiego 14, do dnia 24.10.2019 r. godz. 1500

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

‹ powrót