Ograniczenie dostępu do biur TSM.

[ 16.03.2020 ]

Szanowni Państwo

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony na terenie całego kraju wprowadza się w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej następujące zasady postępowania w zakresie przyjmowania stron:

1. Od dnia 16 marca do 27 marca 2020 r. ogranicza się osobisty dostęp stron do biur Zarządu i poszczególnych Administracji Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pozostawia się kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listowny.

2. W sprawach nagłych należy kontaktować się telefonicznie na następujące numery:

Biura Zarządu TSM, ul. Sowińskiego 14, 33100 Tarnów, 

strona WWW: www.tsmtarnow.pl,

poczta email: sekretariat@tsmtarnow.pl

 

Sekretariat 14 621-49-74, 14 621-01-79
Dział Księgowości – Czynsze 14 621-31-04, 14 621-84-03
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy 14 622-13-07
Dział Eksploatacji 14 656-77-22
Dział Techniczny 14 622-02-40
Dział Organizacji i Samorządu 14 621-30-01
Dział Księgowości – Kredyty 14 656-77-29

 

ADM Rejon I  os. Niepodległości 1A tel. 14 621 42 27 adm1@tsmtarnow.pl
ADM Rejon II ul. Parkowa 25 tel. 14 621 53 51 adm2@tsmtarnow.pl
ADM Rejon III ul. Gumniska 11 tel. 14 621 67 20 adm3@tsmtarnow.pl
ADM Rejon IV ul. Westerplatte 3/71 tel. 14 623 12 36 adm4@tsmtarnow.pl

Wykaz telefonów podany jest również na stronie internetowej Spółdzielni – zakładka kontakty.

Po uzgodnieniu terminu osoby te będą obsługiwane przez pracowników poszczególnych Administracji i komórek organizacyjnych Zarządu.

Przedmiotowy sposób postępowania zgodny jest z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz ma na celu dbałość o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Liczymy na pełną zrozumiałość, gdyż służy to naszemu dobru.

Tarnów, dnia 16 marca 2020 r.

‹ powrót