Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych

[ 20.05.2020 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W sprawach formalnych dotyczących przetargu informacji udziela:
Jarosław Zegar                    – tel. 602-593-361                  e-mail: jaroslaw.zegar@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 01.06.2020 r. godz. 15:00.

Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem „Przetarg ofertowy na dostawę zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych” należy składać w sekretariacie TSM w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn

 

 

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Porozumienie (.PDF)

 

Wyniki przetargu (.PDF)

‹ powrót