Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM.

[ 16.06.2020 ]

 

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie pracujących pod adresami:

  • Bitwy pod Monte Cassino 5 kl. 9 – 11 przystankowy
  • Bitwy pod Studziankami 10 kl. 3 – 11 przystankowy,
  • Leśna 15 kl. 2 – 11 przystankowy,
  • Promienna 24 kl. 3 – 11 przystankowy.
  • Spadzista 7 kl. 1 – 11 przystankowy.
  • Marynarki Wojennej 14 kl. 1 – 11 przystankowy,
  • Westerplatte 12 kl. 5 – 8 przystankowy,

 

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Osoby upoważnione do udzielania informacji: Jarosław Zegar,
tel. 602-593-361, 14-656-77-17, jaroslaw.zegar@tsmtarnow.pl.

Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem Przetarg na wymianę dźwigów osobowych w TSM w roku 2020r.” należy składać w sekretariacie TSM w Tarnowie,
ul. Sowińskiego 14, w terminie do dnia 26.06.2020 r. do godz. 15:00

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyny

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.DOCX) (.PDF)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)

 


23.06.2020 r.

Tarnowska Spółdzielnia informuje, że w rozdziale VIII. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej wymiany dźwigów osobowych w TSM, usuwa się ppkt. o) w pkt. 4:

  • „… o) Propozycję umowy między Wykonawcą a Zamawiających na wykonanie w/w robót. Umowa winna zawierać czas rozpoczęcia napraw gwarancyjnych z podaniem rodzaju usterki i czasu jej usunięcia. Preferowany czas przystąpienia do usuwania usterki gwarancyjnej – 2 godziny. …”

 

‹ powrót