Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ślusarki/stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Gumniskiej 11 w Tarnowie w zasobach TSM

[ 06.07.2020 ]

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ślusarki/stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Gumniskiej 11 w Tarnowie w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach technicznych i formalnych dotyczących przetargu informacji udziela:

Robert Pająk – tel. 14 699-60-99 e-mail: robert.pająk@tsmtarnow.pl
Administracja Rejon III – tel. 14 621-67-20 e-mail: adm3@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 13.07.2020 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Załącznik graficzny (.PDF)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 5 – Wzór umowy (.PDF)

‹ powrót