Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej nieruchomości lokalu mieszkalnego pod adresem Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/23.

[ 14.10.2020 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej nieruchomości lokalu mieszkalnego pod adresem Tarnów
ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/23 (powierzchnia użytkowa 64,08 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, XI piętro) w cenie wywoławczej 213 000,00 zł.

Mieszkanie można oglądać w dniach 14-26.10.2020r. po uprzednim skontaktowaniu się z administracją budynków tj. Tarnów Os. Niepodległości 1A tel. 14-621-42-27.

Lokal przeznaczony jest do remontu we własnym zakresie.

Wadium w wysokości 1 500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr:81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w terminie do dnia 26.10.2020r.
Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl)

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2020r. o godz. 13.00 w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14.

Obecność obowiązkowa.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

‹ powrót