60 lat

60 LAT TARNOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

3 marca 1958 r. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Tarnowie Wydział I Cywilny nr akt I RS IX 755 postanowiono wpisać Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową do rejestru spółdzielni Numer rejestrowy 755. Wpis ten jest wpisem konstytutywnym i formalnie ta data jest datą powstania Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako osoby prawnej.

Na członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa została przyjęta w dniu 9 maja 1958 r. i wpisana do rejestru spółdzielni mieszkaniowych pod numerem 550. Podstawą wpisu był obowiązek wynikającyz Ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni – Dz. U. nr 30, poz. 199.

Od momentu powstania Spółdzielni do dnia dzisiejszego, nastąpiło szereg zmian. Najbardziej zauważalne są te, związane z zasobami spółdzielczymi. W poszczególnych latach wybudowano wiele budynków. Poniższa tabela przedstawia zasoby mieszkalne:

Rok Liczba mieszkań w Tarnowie Liczba budynków TSM
(bez domków)
Liczba mieszkań
w zasobach TSM
Liczba domków jednorodzinnych TSM
Ogółem W tym w zasobach spółdzielczych
1950 12 054
1960 16 199 168 7 168
1970 21 829 3 243 44 2 115
1975 26 238 6 270 74 4 152
1980 28 845 10 233 114 7 437 75
1985 32 477 13 103 145 9 992 75
1990 35 419 14 971 166 11 489 75
1995 36 458 16 673 170 11 777 75
2000 37 882 171 11 853 75
2005 40 644 18 029 172 11 905 75
2010 41 673 173 11 974 14
2015 43 154 22 353 173 11 975 8
2017 171 11 903 8
Źródło: dane GUS i TSM, w: [Monografia Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie 1958-2018, K. Kępowicz, Tarnów 2018r].

Co zrobiliśmy w ostatnich latach?

  • Przeprowadziliśmy na szeroką skalę termomodernizację budynków,
  • Wspólnie z MPEC SA w Tarnowie przyłączyliśmy budynki do sieci centralnie ciepłej wody, łącznie 150 budynków na koniec 2017 r.,
  • Wymieniliśmy zawory podpionowe oraz zawory i głowice na poszczególnych grzejnikach w mieszkaniach,
  • Od 2016 r. wprowadzamy nowy typ wodomierzy z odczytem radiowym,
  • W 2017r. przeprowadzono kompleksowy remont siedziby Spółdzielni przy ul. Sowińskiego 14.

Uroczyste obchody 60-lecia Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, odbyły się 8 czerwca 2018 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej z udziałem: Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepieli, przedstawiciela Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Pana Marka Juszkiewicza, Prezesa Zarządu MZRSM z siedzibą w Tarnowie Pani Anety Piękoś, członka założyciela Spółdzielni Pana Zdzisława Baszaka oraz Przewodniczących Rady Nadzorczej poprzednich kadencji.

Poniżej znajduje się film oraz zdjęcia z uroczystości.

Wystąpienie Prezesa Zarządu MZRSM z siedzibą w Tarnowie Pani Anety Piękoś
Wystąpienie Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepieli
Wystąpienie Członka Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS Pana Marka Juszkiewicza