Druki

 

 

 

 

Lp.

Nazwa dokumentu

Rozszerzenie

1. Nabycie lokalu .DOCX .PDF
2. Przekazywanie korespondencji na inny adres .DOCX .PDF
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia .DOCX .PDF
4. Zgłoszenie zbycia lokalu bez konieczności wydania zaświadczenia
o tytule prawnym
.DOCX .PDF
5. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni .DOCX .PDF
6. Wniosek o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w odrębną własność .DOCX .PDF
7. Wniosek o przekształcenie lokalu własnościowego w odrębną własność .DOCX .PDF
8. Wniosek o powołanie komisji do stolarki okiennej .DOCX .PDF
9. Wniosek o dostęp do serwisu e-BOK .DOCX .PDF
10. Wniosek o rezygnację z serwisu e-BOK .DOCX .PDF
11. Wniosek o wydanie identyfikatora .PDF
12. Wniosek o wydanie zamiennika dla zgubionego identyfikatora .PDF
13. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu .DOCX .PDF
14. Wzór upoważnienia do odbioru korespondencji .DOCX
15. Wniosek o zgodę na remont mieszkania .PDF
16. Zgłoszenie posiadania karty dużej rodziny .DOCX .PDF
17. Anulowanie adresu do korespondencji .DOCX .PDF
18. Zgłoszenie zgonu uprawnionego / właściciela lokalu .DOCX .PDF
19. Zgłoszenie zmiany nazwiska .DOCX .PDF
20. Oświadczenie o adresie e-mail .DOCX .PDF
21. Wniosek – zaświadczenie o braku zaległości w opłatach .DOCX .PDF
22. Wniosek dla pośredników .DOCX