Druki

Lp.

Nazwa dokumentu

Rozszerzenie

1. Nabycie lokalu .DOCX .PDF
2. Zaświadczenie do założenia księgi wieczystej .DOCX .PDF
3. Przekazywanie korespondencji na inny adres .DOCX .PDF
4. Zbycie lokalu .DOCX .PDF
5. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni .DOCX .PDF
6. Wniosek o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w odrębną własność .DOCX .PDF
7. Wniosek o przekształcenie lokalu własnościowego w odrębną własność .DOCX .PDF
8. Wniosek o zaświadczenie do banku .DOCX .PDF
9. Wniosek o powołanie komisji do stolarki okiennej .DOCX .PDF
10. Wniosek o dostęp do serwisu e-BOK .DOCX .PDF
11. Oświadczenie współwłaścicieli – e-BOK .DOCX .PDF
12. Wniosek o rezygnację z serwisu e-BOK .DOCX .PDF
13. Wniosek o wydanie identyfikatora .DOCX .PDF
14. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu .DOCX .PDF
14. Wniosek o zgodę na remont mieszkania .PDF