Aktualności

Komunikat zarządu TSM

[ 24.09.2015 ]

W związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 139 poz. 993 z późn. zm.) – Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie informuje, że użytkownik lokalu zobowiązany jest do poinformowania Spółdzielni o zmianie stanu ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym.

Wysokość opłat dodatkowych

[ 12.09.2015 ]

Uchwała nr 142/18 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 4.09. 2018 r. dotyczy: ustalenia wysokości opłat dodatkowych. Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o § 89 i § 96 ust. 8 statutu ustala wysokość opłat dodatkowych: Jednorazowa opłata za udzielenie informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna-sprzedaży praw do lokalu, wydawanej na wniosek: biegłych rzeczoznawców majątkowych, […]