Aktualności

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

[ 01.10.2015 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o rozpoczynającym się sezonie grzewczym. W związku z powyższym prosimy o ustawienie zaworów termostatycznych w pozycji maksymalnego otwarcia na czas „rozruchu” ogrzewania, oraz zakończenie ewentualnych prac przy instalacji centralnego ogrzewania.

Zmiana siedziby Administracji Rejon I

[ 01.10.2015 ]

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że od dnia 31.08.2015 r. siedziba Administracji Rejon I zostaje przeniesiona do budynku pod adresem os. 25-Lecia PRL 1A (ciąg pawilonów wzdłuż ul. Słonecznej). Jednocześnie informujemy, że numery telefonów do Administracji pozostają bez zmian.

Informacja z Walnego Zgromadzenia 2015

[ 01.10.2015 ]

Uchwała nr 58/15 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 26 maja 2015 r. Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 140 pkt 8 Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2015 roku części Walnego Zgromadzenia

Apel do mieszkańców TSM w sprawie czadu

[ 24.09.2015 ]

W związku z trwającym okresem zimowym wzrosło zagrożenie zdrowia i życia spowodowane niewłaściwą eksploatacją mieszkań. Charakterystycznym dla okresu zimowego jest wzrost liczby przypadków zatrucia tlenkiem węgla, popularnie nazywanym czadem, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Chcąc uniknąć tego typu zagrożeń, Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się do mieszkańców z apelem o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z bezpiecznym użytkowaniem mieszkań.

Komunikat zarządu TSM

[ 24.09.2015 ]

W związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 139 poz. 993 z późn. zm.) – Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie informuje, że użytkownik lokalu zobowiązany jest do poinformowania Spółdzielni o zmianie stanu ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym.

Wysokość opłat dodatkowych

[ 12.09.2015 ]

 Uchwała 91/19 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13.08. 2019 r.   dotyczy: ustalenia wysokości opłat dodatkowych.   Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o § 89 i § 96 ust. 8 statutu ustala wysokość opłat dodatkowych:   Jednorazowa opłata za udzielenie informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna-sprzedaży praw do lokalu, wydawanej na wniosek: biegłych […]