ul. Rydza Śmigłego 7A w Tarnowie

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada do sprzedaży udział wynoszący 4/38 w nieruchomości stanowiącej garaż wielostanowiskowy w budynku zlokalizowanym przy ul. Rydza Śmigłego 7A w Tarnowie. Udziały w wysokości po 1/38 dotyczą miejsc postojowych o numerach: 1, 2, 14, 27. miejsce postojowe nr 1 oznaczono jako małe wartość rynkowa oszacowana została na kwotę 21…