Zarząd Spółdzielni

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Skład Zarządu TSM mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora – Prezes Zarządu absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydział Architektury uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót NAWD-NB-8346 licencja zawodowa Zarządcy Nieruchomości nadana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr 4489 wpisany na listę członków Małopolskiej…