Przetarg ograniczony na wykonanie remontu elewacji pawilonu usługowego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Parkowa 25 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie remontu elewacji pawilonu usługowego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Parkowa 25 w Tarnowie. Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W sprawach oględzin informacji udziela: Administracja Rejon II TSM, ul.…

Przetarg ograniczony na przebudowę i rozbudowę wraz z przyłączami wod-kan i ze zmianą sposobu użytkowania na biura budynku usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 77/288, 77/287 obr. 152 w Tarnowie przy ul. Westerplatte.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ograniczony na przebudowę i rozbudowę wraz z przyłączami wod-kan i ze zmianą sposobu użytkowania na biura budynku usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 77/288, 77/287 obr. 152 w Tarnowie przy ul. Westerplatte. Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków…