Archiwum

Tytuł Opublikowano
Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej nieruchomości lokali mieszkalnych. [ 19.11.2018 ]
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Parkowa 27 w Tarnowie. [ 24.09.2018 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 19.09.2018 ]
Pprzetarg nieograniczony na ustalenie cen jednostkowych prac przy zastosowaniu technik alpinistycznych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. [ 19.09.2018 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 24.08.2018 ]
Przetarg nieograniczony na ustalenie cen jednostkowych prac przy zastosowaniu technik alpinistycznych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. [ 13.08.2018 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 10.08.2018 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu podestów wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Leśna 16A w Tarnowie. [ 09.08.2018 ]
Przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. [ 01.08.2018 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 75 szt. balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku przy ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 w Tarnowie w zasobach mieszkaniowych Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 20.07.2018 ]