Archiwum

Tytuł Opublikowano
Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej nieruchomości następujących lokali mieszkalnych. [ 17.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Mościckiego 46A. [ 02.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodników oraz drogi wjazdowej od strony wschodniej budynku przy ul. Promienna 24 wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych od strony zachodniej budynku. [ 19.05.2020 ]
Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonywanie na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali [ 12.05.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Polna 10 w Tarnowie. [ 27.02.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wyłazów dachowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Administracji Rejon II Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 19.02.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. [ 10.02.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Urwana 6A. [ 10.02.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Marynarki Wojennej 8 w Tarnowie. [ 10.02.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 30.01.2020 ]