Inne

Tytuł Opublikowano
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ok. 4100 szt. wodomierzy wody ciepłej i 54 szt. wodomierzy zimnej wody zwykłych zlokalizowanych w skrzynkach na klatkach schodowych na wodomierze z nakładką radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM [ 18.03.2019 ]
Przetarg ofertowy na sprzedaż komina spalinowego o średnicy 160 mmm i wysokości ok. 16 mb oraz komina wentylacyjnego o średnicy 100 mm i wysokości ok. 17 mb ze stali chromoniklowej ocieplonych wełna mineralną. [ 02.09.2018 ]
Przetarg nieograniczony na dostarczenie, montaż, oznaczenie oraz wypełnianie trutką na gryzonie karmników deratyzacyjnych przy ścianach zewnętrznych budynków mieszkalnych, pomieszczeniach piwnicznych oraz altanach śmietnikowych w zasobach TSM. [ 11.06.2018 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM. [ 18.05.2018 ]
Przetarg nieograniczony (ofertowy) na wykonywanie na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy na zlecenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali. [ 16.05.2018 ]
Przetarg ofertowy na sprzedaż komina spalinowego o średnicy 160 mmm i wysokości ok. 16 mb oraz komina wentylacyjnego o średnicy 100 mm i wysokości ok. 17 mb ze stali chromoniklowej ocieplonych wełna mineralną. [ 29.03.2018 ]
Przetarg nieograniczony na obsługę finansową inwestycji – budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na zasadach lokatorskich w zasobach Spółdzielni w Tarnowie. [ 21.11.2017 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM [ 01.02.2017 ]
Przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 służących do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewania. [ 09.11.2016 ]
Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż 66 szt. elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym – w mieszkaniach, wraz z indywidualnym rozliczaniem kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Narutowicza 7 w Tarnowie [ 14.09.2016 ]