Inne

Tytuł Opublikowano
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM [ 01.02.2017 ]
Przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 służących do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewania. [ 09.11.2016 ]
Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż 66 szt. elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym – w mieszkaniach, wraz z indywidualnym rozliczaniem kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Narutowicza 7 w Tarnowie [ 14.09.2016 ]
Przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Narutowicza 34 służących do podgrzewu wody użytkowej i centralnego ogrzewania [ 17.08.2016 ]
Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych do realizacji zadań remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM [ 13.07.2016 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wodomierzy mieszkaniowych na radiowe i montażu wodomierzy mieszkaniowych radiowych w budynkach w zasobach TSM [ 24.05.2016 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM [ 11.05.2016 ]
Sprzedaż na zasadzie składania ofert środków trwałych i przedmiotów małocennych [ 29.10.2015 ]