Przetarg ograniczony na wykonanie remontu „galerii” na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Rydza Śmigłego 7 (strona zachodnia) w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie remontu „galerii” na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Rydza Śmigłego 7 (strona zachodnia) w Tarnowie. Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W sprawach  oględzin informacji udziela:…