Roboty budowlane

Tytuł Opublikowano
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż półpodziemnych kontenerów na odpady komunalne na terenie nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Mościckiego 43 w Tarnowie. [ 26.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Mościckiego 46A. [ 25.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia częściowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 23.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie rozwiązań zamiennych dotyczących drogi pożarowej dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Skowronków 7  w Tarnowie.  [ 18.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM. [ 16.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Mościckiego 46A. [ 02.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Bitwy pod Monte Cassino 3 i 5 w Tarnowie. [ 22.05.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodników oraz drogi wjazdowej od strony wschodniej budynku przy ul. Promienna 24 wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych od strony zachodniej budynku. [ 19.05.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Polna 10 w Tarnowie. [ 27.02.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wyłazów dachowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Administracji Rejon II Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 19.02.2020 ]