Roboty budowlane

Tytuł Opublikowano
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Sowińskiego 19 w Tarnowie [ 01.08.2019 ]
Pzetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów wraz z remontem elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach TSM [ 31.07.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Św. Faustyny 8A w Tarnowie [ 04.07.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM [ 19.04.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM. [ 19.04.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 17.04.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ok. 4100 szt. wodomierzy wody ciepłej i 54 szt. wodomierzy zimnej wody zwykłych zlokalizowanych w skrzynkach na klatkach schodowych na wodomierze z nakładką radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM [ 18.03.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 05.03.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 04.02.2019 ]
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Sowińskiego 19 w Tarnowie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją oraz montaż dźwigu osobowego w klatce schodowej z lokalami usługowymi wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi. [ 30.01.2019 ]