Roboty budowlane

Tytuł Opublikowano
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni po południowej stronie budynku w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Parkowa 25 w Tarnowie. [ 03.12.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Niepodległości 1A w Tarnowie (strona zachodnia i południowa). [ 12.11.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni i dostosowanie do parametrów drogi pożarowej ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem os. Legionów H.D. 12 w Tarnowie [ 27.09.2019 ]
Przetarg nieograniczony  na zaprojektowanie i wykonanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Sowińskiego 19 w Tarnowie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją i niezbędnymi robotami budowlanymi i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego finansowania. [ 11.09.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie nowego ogrodzenia oraz wyrównania terenu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Bitwy pod Monte Cassino 3 i 5 w Tarnowie [ 03.09.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Sowińskiego 19 w Tarnowie [ 01.08.2019 ]
Pzetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów wraz z remontem elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach TSM [ 31.07.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Św. Faustyny 8A w Tarnowie [ 04.07.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM [ 19.04.2019 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 7 szt. dźwigów osobowych w zasobach TSM. [ 19.04.2019 ]