Roboty budowlane

Tytuł Opublikowano
Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Pułaskiego 50 A w Tarnowie [ 24.09.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji i docieplenia budynku usługowego przy ul. Gumniska 11 w Tarnowie. [ 11.09.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji i uszczelnienia powierzchni dachu w technologii bezspoinowej na pawilonie usługowym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Pułaskiego 42 w Tarnowie. [ 28.08.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie pod adresem ul. Legionów 23. [ 31.07.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji i uszczelnienia powierzchni dachu w technologii bezspoinowej na pawilonie usługowym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Pułaskiego 42 w Tarnowie. [ 22.07.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymianu poziomów kanalizacji od połączenia z pionem kanalizacyjnym do wejścia w posadzkę w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. [ 20.07.2020 ]
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Parkowa 27 w Tarnowie. [ 20.07.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ślusarki/stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Gumniskiej 11 w Tarnowie w zasobach TSM [ 06.07.2020 ]
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż półpodziemnych kontenerów na odpady komunalne na terenie nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Mościckiego 43 w Tarnowie. [ 26.06.2020 ]
Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Mościckiego 46A. [ 25.06.2020 ]