Druki wniosków i formularzy

Jak składać formularze?

  • osobiście w siedzibie Spółdzielni (ul. Sowińskiego 14),
  • jako załącznik do wiadomości wysłanej z serwisu e-BOK,
  • pocztą tradycyjną,
  • drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania formularza elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Link do podpisu zaufanego:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Interaktywne formularze PDF powinny być uzupełniane w darmowej aplikacji Adobe Reader w wersji co najmniej „DC” (11) , dostępnej do pobrania pod adresem:
https://get.adobe.com/pl/reader/

Dokumenty przesłane drogą elektroniczna, bez podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane.

Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną należy kierować na adres sekretariat@tsmtarnow.pl

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

ZC-01 Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalu
ZC-02 Zgłoszenie zbycia lokalu (bez konieczności wydania zaświadczenia o tytule prawnym do lokalu)
ZC-03 Zgłoszenia/zmiana adresu do korespondencji
ZC-04 Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu
            Załącznik: Wykaz Kart Dużej Rodziny
ZC-06 Wniosek o dostęp do serwisu e-BOK i zdefiniowanie adresu e-mail
ZC-08 Zgłoszenie zgonu
ZC-09 Zgłoszenie zmiany nazwiska
ZC-10 Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność
ZC-10a Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu kredytowanego ze środków byłego KFM ZC-11 Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność ZC-12 Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni ZC-13 Kwestionariusz osobowy
ZC-14 Wniosek dla pośrednika w obrocie nieruchomościami
ZC-15 Zgłoszenie nabycia odrębnej własności

Dział Finansowo-Księgowy – Czynsze

GFKC-02 Wniosek o przekazanie nadpłaty z tytułu użytkowania lokalu
GFKC-03 Wniosek dla najemcy o wydanie wymiaru opłat

Dział Techniczny i Dział Eksploatacji

TT-01 Wniosek o zgodę na remont mieszkania (w tym wymiana kaloryferów)
TT-02 Wniosek o wydanie identyfikatora TT-03 Oferta na wynajem lokalu użytkowego
TT-04 Wniosek o ustalenie indywidualnych norm zużycia wody