Historia

Ruch  spółdzielczy  narodził  się  pod  koniec  XIX  wieku  w Anglii.   W  1843  w  Rochdale   powstała   jedna z pierwszych spółdzielni, o profilu spożywczym. Równocześnie ze spółdzielniami produkcyjnymi i rolniczymi na terenie całej Europy rozwijały się inne formy spółdzielczości, np. kredytowe, między innymi Kasy Raiffaisena.
ksiądz Stanisław Staszicksiądz Stanisław Staszic Prekursorem spółdzielczości na terenach Polski był ksiądz Stanisław Staszic (1755 – 1826), który w 1816 roku założył w swoich dobrach Hrubieszowiskie Towarzystwo Rolnicze.

Do najstarszych w Polsce Spółdzielni Mieszkaniowych należy Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu, która została założona 4.10.1902. roku jako Stowarzyszenie Urzędników dla Budowy Domów i Mieszkań w Toruniu. Jej   pierwszym   domem,   który   wybudowała,   była    kamienica    przy ul. Konopnickiej na Bydgoskim Przedmieściu. Toruńska Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje nadal i wybudowała już w Toruniu ponad 17 tysięcy mieszkań.