50 lat

 

Działalność TSM można podzielić na kilka etapów. Pierwszy to głównie budowa jak największej ilości mieszkań, poprawa warunków zamieszkania. Wynikało to z faktu, że samorząd Tarnowa zmniejszył radykalnie ilość budowanych mieszkań, ustalając priorytet w budownictwie na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
b1 Pierwszy  budynek  przy  ul.  Bema 15 zasiedlono w listopadzie 1958.r. Od tej chwili zasoby mieszkaniowe spółdzielni ciągle rosną. Do najstarszych budynków przy Bema, Batorego, Polnej, Krakowskiej (ówczesnej Stalingradzkiej), Rogowskiego, Staropolskiego i Krasińskiego dochodzą nowe osiedla: Pułaskiego, Gumniska
i Jasna.
W 1963. roku TSM posiadała 7 budynków i 478 mieszkań. W 1978. (20-lecie) 6025 mieszkań
w 124 budynkach. W 1988. (30-lecie) 10671 mieszkań w 226 budynkach. Widać stały wzrost stanu posiadania i dużą dynamikę rozwoju spółdzielni. Największy rozwój przypada na lata 1976-1982. Rekordowy był rok 1976 kiedy to oddano do użytku 871 mieszkań. W 1991. zakończono budowę największego osiedla
w Spółdzielni – osiedle Jasna we wschodniej części Tarnowa. W trzech etapach wybudowano tam 5668 mieszkań. Rozpoczęto w 1977.r. i do 1983.roku powstały nowe domy na osiedlu Jasna I dla 3123 rodzin. Osiedle Jasna II rozpoczęto
w 1983 a zakończono w 1988 z 1768 mieszkaniami. W 1991. zakończono realizację osiedla Legionów z 777 mieszkaniami. Ta nowoczesna część miasta z ok. 40 tysiącami mieszkańców.
W ciągu 40 lat istnienia spółdzielni zbudowano prawie 12 tysięcy mieszkań. Były one w głównej mierze kredytowane prze państwo. W ostatnich 10 latach powstało niewiele ponad 200 mieszkań wyłącznie ze środków własnych przyszłych lokatorów. TSM obejmuje swym administrowaniem wiele budynków rozproszonych, ale głównie zarządza budynkami w zwartych osiedlach. Obecny stan to 12 tysięcy mieszkań, 173 budynki wielorodzinne i 31 domków jednorodzinnych, w których mieszka niemal 40 tysięcy osób.

Pierwsze 40 lat istnienia spółdzielni to głównie budowanie mieszkań, w mniejszym stopniu zwracano wtedy uwagę na samą infrastrukturę zewnętrzną. Spółdzielnia była wtedy także inwestorem budowy pawilonów handlowych. Budowano też szkoły, żłobki i przedszkola. Te obiekty były rozliczanie i przekazywane użytkownikom, a kredyt na ich budowę spłacany był ze środków przekazanych przez Państwo.

Przez pewien czas TSM z innymi organizacjami w Tarnowie podejmowały działania mające na celu stworzenie reprezentacji w organach samorządowych: w Radzie Miasta. Przez kilka kadencji radnymi byli przedstawiciele wybierani z listy spółdzielców. Mogli rzetelnie reprezentować tam poglądy członków spółdzielni. Po pewnym czasie jednak wyczerpała się możliwość działania przedstawicieli. W coraz większym stopniu nastąpiło upolitycznienie wyborów.

b2

List Prezydenta Miasta Tarnowa do Zarządu TSM

list