Wspomnienia Zenona Musiała

Opowiada Zenon Musiał

Zenon  Musiał,  obecnie  członek   Rady  Nadzorczej  TSM,  wice­wojewoda  tarnowski w latach 1975 – 1985, a  wcześniej  m.in.  przewodniczący  prezydium  Miejskiej  Rady  Narodowej  i  prezydent miasta wspomina, jak Tarnów w latach 60 – tych dźwigał się z wieloletnich zaniedbań.

Sprzyjały temu liczne inwestycje, m.in. przemysłowe, które z kolei stymulowały rozwój budownictwa mieszkaniowego – spółdzielczego, zakładowego i komunalnego. W ten rozwój miasta w zdecydowany sposób wpisała się dzisiejsza jubilatka, obchodząca właśnie 50-lecie istnienia Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, największa w mieście. Trudno byłoby wymienić wszystkie osoby, ówczesnych aktywistów w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, które  wspierały  ten  rozwój.  Nowo  powstające  budynki i osiedla mieszkaniowe były wtedy kompleksowo zagospodarowywane – powstawały obok bloków także placówki handlowe, usługowe, przedszkola, szkoły i przychodnie służby zdrowia.

Oczywiście nie wszystko szło jak z płatka, były to trudne lata, ale wiele osób wykazywało się wtedy lokalnym patriotyzmem, chęcią wydobycia miasta z marazmu i zaniedbań. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa miała w tym swój znaczący udział, budując potem „drugi Tarnów” w północnej części miasta.