Przeglądy gazowe

Od dnia 01.03.2021 w zasobach Spółdzielni rozpoczyna się okresowa kontrola roczna stanu instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, art. 62 z późniejszymi zmianami).

Kontrolę przeprowadzać będą firmy:

W zasobach Administracji Rejon I i III: REKON S.C. Rafał Barszcz, Jan Cebula, 33-100 Tarnów, ul. Do Prochowni 51,

W zasobach Administracji Rejon II: Zakład Usług Technicznych S.C. Jan Wąż, Janusz Kozioł, 33-100 Tarnów, ul. Do Prochowni 51

W zasobach Administracji Rejon II: MAXYM Maria Bieś, 33-100 Tarnów, ul. ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 15/26

Informacja o terminie przeglądów wywieszana będzie na klatkach schodowych z 4-dniowym wyprzedzeniem. Dodatkowe informacje odnośnie planowanych terminów przeglądów można uzyskać w poszczególnych Administracjach Osiedlowych.