Przetarg ograniczony na na zakup oraz aktywację licencji Windows Server 2022 oraz RDS dla urządzeń znajdujących się w istniejącym środowisku informatycznym TSM

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ograniczony na zakup oraz aktywację licencji Windows Server 2022 oraz RDS dla urządzeń znajdujących się w istniejącym środowisku informatycznym Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Maciej Radliński                           – e-mail: maciej.radlinski@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 23.02.2023 r. godz. 13:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)

Odpowiedzi na zapytania oferentów:
Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 17.02.2023r. (.PDF)

Wyniki przetargu (.PDF)