[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

  1. Tarnów Osiedle Niepodległości 5/86 (powierzchnia użytkowa 35,22m2, 2 pokoje, ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, III piętro) w cenie wywoławczej 149 900,00 zł.
  2. Tarnów ul. Marynarki Wojennej 6/57 (powierzchnia użytkowa 48,30m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, VII piętro) w cenie wywoławczej 246 000,00 zł.

 

Powyższe lokale można oglądać w dniach22.03-3.04.2023r. – po uprzednim skontaktowaniu się z administracją budynków tj.:

  1. Tarnów Os. Niepodległości 1A, tel. 14 621-42-27.
  2. Tarnów ul. Westerplatte 3B, tel. 14 623-12-36.

 

Lokale przeznaczone są do remontu we własnym zakresie.

Wadium z określeniem adresu lokalu, którego dotyczy przetarg – w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielninr81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w terminie do dnia 3.04.2023r.

Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl).

Przetarg odbędzie się w dniu 4.04.2023r. w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14
o godzinie:

  1. 1200 – dotyczy lokalu pod adresem Tarnów Osiedle Niepodległości 5/86
  2. 1300 – dotyczy lokalu pod adresem Tarnów ul. Marynarki Wojennej 6/57

Obecność obowiązkowa.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.