[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

  1. Tarnów ul. Marynarki Wojennej 6/57 (powierzchnia użytkowa 48,30m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, VII piętro) w cenie wywoławczej 246 000,00 zł.
Ocena charakterystyki energetycznej:
Wskaźnik Wartość
Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową EU = 97,30 kWh/(m2 x rok)
Roczne zapotrzebowanie na energie końcową EK = 135,74 kWh/(m2 x rok)
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP = 179,89 kWh/(m2 x rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO₂ = 0,05 t CO2/(m2 x rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE = 0,00 %

 

  1. Tarnów ul. Narutowicza 34/6 (powierzchnia użytkowa 40,38m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, I piętro) w cenie wywoławczej 235 500,00 zł.

 

Ocena charakterystyki energetycznej:
Wskaźnik Wartość
Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową EU = 61,70 kWh/(m2 x rok)
Roczne zapotrzebowanie na energie końcową EK = 92,99 kWh/(m2 x rok)
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP = 123,94 kWh/(m2 x rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO₂ = 0,04 t CO2/(m2 x rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE = 0,00 %

 

Powyższe lokale można oglądać w dniach 24.05.- 5.06.2023r. – po uprzednim skontaktowaniu się z administracją budynków tj.:

  1. Tarnów ul. Westerplatte 3B, tel. 14 623-12-36.
  2. Tarnów ul. Gumniska 11, tel. 14 621-67-20

Lokale przeznaczone są do remontu we własnym zakresie.

 

Wadiumz określeniem adresu lokalu, którego dotyczy przetarg – w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w terminie do dnia 5.06.2023r.

Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl).

Przetarg odbędzie się w dniu 6.06.2023r. w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14 o godzinie:

  1. 1200 – dotyczy lokalu pod adresem Tarnów ul. Marynarki Wojennej 6/57
  2. 1300 – dotyczy lokalu pod adresem Tarnów ul. Narutowicza 34/6

Obecność obowiązkowa.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.